Cejlončan
Cherbourgčan
Čerkezka
Dareos
Eremitaž
Gdanec
gostüvanjšak
Guillaumme
Illinoičan
Inka
jing
jing-jang
Kentovec
Kurdovka
Melanchton
Michigančan
Murgeljčan
Murglje
Norrköpingčan
Pittsburghžan
Pjongčan
Portlandec
Ptolemaios
Reimsčan
Sainte-Etienne
Salustias
skunksovina
Stonehange
Sulavezi
Taafe
Thackery
Utarpradešanec
Waleščan
© Simon Lenarčič, 2010
Nekateri popravki iz Simona Lenarčiča kritike Slovenskega pravopisa 2001, upoštevani v izdaji iz leta 2003
SP 2001
narobe oziroma manj pravilno
SP 2003
bolj pravilno

Cejlonec
Cherbouržan
Čerkezinja
Dareios
Ermitaž
Gdanščan
gostüvanjščak
Guillaume
Illinoisčan
Inkinja
jin
jin-jang
Kentčan
Kurdinja
Melanchthon
Michiganec
Murgelčan
Murgle
Norrköpinžan
Pittsburžan
Pjongjanžan
Portlandčan
Ptolemajos
Reimščan
Saint-Etienne
Salustius
skunkovina
Stonehenge
Sulavesi
Taaffe
Thackeray
Utarpradešan
Valižan
Popravopis - predstavitev (4)